huisvesting voor gezondsheidszorg

de Bolster

Uitbreiding woonvoorziening ‘de Bolster` Smilde

PromensCare OnsHuis

Transformatie woonvoorziening ‘Ons Huis’ Assen

zorgvastgoed

Zorgvastgoed ontwikkeling